top of page

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Mimari Proje Yarışması

 

KÜNYE

TİP: Araştırma Merkezi

YER: Çanakkale  

Statü: 3. Mansiyon

İşveren: Çanakkale  Belediyesi

Yıl: 2015

Ekip:

Tuna Han Koç

Sıddık Güvendi

Barış Demir

 

 

MİMARİ TASARIM KARARLARI
Çanakkale kent merkezinin güneyinde; havaalanına komşu konumda bulunan yarışma alanı, çevresindeki yakın dönem yapılaşmaların da katkısıyla kentin önemli odak noktalarından biri olmaya adaydır. Yapılmakta olan iki alışveriş merkezi, İl Özel İdaresi binası, Vali Konağı, yeni yurt binaları ve çevredeki konut dokusunun merkezinde konumlanışıyla yaya odaklı bir rekreasyon alanı elde etmek tasarımın ana hedeflerindendir.

Hali hazırda otopark olarak kullanılan Kuzeydoğu-Güneybatı ekseninde uzanan yolun yayalaştırılarak, Troya Caddesi ve Atatürk Caddesiyle kesilen deniz bağlantısının bir yaya üst geçidiyle sağlanması ve yıkılan eski tekel binası alanının da parkın bir uzantısı haline gelmesi önerilmiştir.

Öneride, Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Binası yarışma alanın Kuzeybatı sınırında konumlanmakta ve parkın lineer yapısına uygun olarak Kuzeydoğu-Güneybatı ekseninde uzanmaktadır.

Şartnamede de işaret edildiği üzere ihtiyaç programında tanımlanan işlevler iki ana başlık altında ele alınmıştır. Park ve rekreasyon alanının bir uzantısı olarak yorumlanan sosyal-kültürel işlevler yapının zemin katında konumlanmakta ve araştırma merkezi işlevinin dışında yapının kent yaşamıyla doğrudan buluşan, araştırma merkezi işlevi dışında da parkla birlikte sürekli yaşaması hedeflenmiştir. Giriş holü, fuaye ve sergi alanı, toplantı salonları, konferans salonu ve kafeterya zemin katta konumlanmakta; parkla her yönden düz ayak bağlantı sağlanmaktadır.

Özelleşmiş kullanım grubu olarak yorumlanan araştırma merkezi işlevleri yapının birinci katında konumlandırılmış ve ayrı bir noktadan giriş sağlanmıştır. Araştırma merkezine randevuyla ve izin alınarak girilmekte, bu yönüyle de yapının kamusal kullanıma açık alanlarından ayrılmaktadır.

Çanakkale Savaşı gibi birçok ulusu ilgilendiren tarihi bir vakıanın araştırılması için yapılması planlanan araştırma merkezi taşıdığı evrensel nitelikler bakımından simgesel bir değer taşımalıdır. Ülkemizde, tarihsel belleğe dair belgelerin toplanması, araştırmaya açılması ve bunun için bir yapı inşa edilmesi düşüncesi özel bir örnek teşkil ekmektedir. Öneride araştırma merkezi kütlesinin yakın çevresinden net bir şekilde algılanan, yalın ve simgesel bir dili olması hedeflenmiştir.

bottom of page