top of page

Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması 

 

KÜNYE

TİP: Yurt/ Konuk Evi 

YER: Bitlis 

Statü: 3. Ödül    

İşveren: İBB

Yıl: 2017

Ekip::

Zeynep Altınbaşlı 

Tuna Han Koç

Yardımcılar:

Hüseyin Polat

Enes Çelik

Ayşe Nur Çabuk

Van Gölü’nün Kuzeybatı kıyısında kurulmuş Ahlat ilçesi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde ise az katlı ve yeşilliklerin içinde, yer yer kırma çatılarıyla beliren konut yapıları ve yine benzer ölçekteki tarihi yapılarıyla donatılmış bir açık hava müzesi durumunda bir yerleşimdir.

Alandaki mimari miras niteliğindeki yapılar incelendiğinde, farklı medeniyetlerde inşa edilseler dahi hemen hemen hepsinde korunan insan ölçeği ve sadelik göze çarpmaktadır.

Yürüyüş esnasında karşılaşılan, arazinin bir yerinde öylece duran bir kümbet, kızıl taşlı basamaklar, mezar taşları ve tüm bunları saran coğrafya; sonsuzluk ve dinginlik hislerini uyandırmaktadır.

Bu gözlemler neticesinde Ahlat’da yapılacak ”Gençlik Kampı” yapısının ancak bu hisleri taşıyarak o yere ait olabileceği fikrine varılmıştır.

Kararlar: Yarışma arazisi Van Gölü kıyısındaki Ahlat-Bitlis karayolu ile bu yolun Kuzey paralelinde bulunan ”Stad 4. Sokak yolları arasında bulunmaktadır. Güney aksında göl kıyısıyla buluşturulması planlanan kamp yapısının Güney’inde bulunan şehirlerarası yol, bu akışı kesintiye uğratmaktadır. Dolayısıyla, yapının yolla kesiştiği alanda yol kotunun altında çökertilmiş avlu yapılarak göle kesintisiz bağlanma kararı alınmıştır. Bu aks aynı zamanda sosyal alanların üzerine eklemlendiği bir aksı tariflemektedir.

Bununla birlikte, zemin kurgusunda, kampın kendi alanlarıyla, açık etkinlik alanlarını organize etmemesi, bu alanı sınırlandırmaması prensibiyle arazide sınıra çekilme, konaklama birimlerini üst kotta kurgulama ve zemin kurgusunu yeşil alanlara açma kararı verilmiştir. Böylece serbest aktivite alanlarına özgürlük tanınmıştır.

”Gençlik Kampı” yapısının kapalı ve açık programları kompozisyonlarının bir araya geldiklerinde, buranın bir tesisin bahçesi konumunda bulunmaması konusuna hassasiyet gösterilmiştir. Böylece, kamp hissinin korunması ve dolayısıyla kolektivitenin ve bir arada bulunmanın öne çıkarılması, sosyal alanların kurgulanmasında proje sürecinde verilen bir diğer önemli karar olmuştur.

bottom of page