top of page

İTÜ İşletme Fakültesi

Mimari Proje Yarışması

 

KÜNYE

Tip: Üniversite Kampüsü, Eğitim, Kamusal

Yer: İstanbul

Statü: 3. ÖDÜL

İşveren: İTÜ

Yıl: 2019

EKİP:

Zeynep Altınbaşlı 

Tuna Han Koç

Yardımcılar:

Baha Yurttaş 

Rengin Jiyan Kolçak 

 

Kent-Kampüs Yapısı Olma Durumu:

Alana dair üst ve alt ölçek analizlerde, mevcut işletme fakültesi yapısının kampüs içi açık alan sürekliliğini kesintiye uğrattığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapının bir eğitim yapısı oluşu göz önünde bulundurulduğunda kampüs ölçeği ve bu ölçeğin ürettiği mekansal hareket problemli bulunmuştur.

İşletme Fakültesi yapısı, konumu itibariyle metropol ekosistemi içerisinde bulunması açısından oldukça önemli olmakla birlikte; kampüs içi ilişkileri yeniden üretme ve tanımlama potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla üst ölçek kararlarda tespit edilen problemlere yaklaşımın; söz konusu potansiyelin ortaya çıkartılmasında kritik olacağı öngörülmüştür.

Program ve Mekan Süperpozesi: Katlanma

Tasarım sürecinde, tespit edilen kent-kampüs ölçeği ve kamusal mekan sürekliliği problemlerine yaklaşımda; yapı programı ve bu programın yorumlanma biçimi oldukça önemli bir konuma yerleşmiştir.

Program oldukça yüklü olmakla birlikte farklı (küçük akademisyen odaları ve büyük amfi derslikler gibi) mekânsal doğaya sahip hacimlerden oluşmaktadır. Bu doğa farkından ve alanın mevcut topografyasının ürettiği kesitten faydalanarak, bir fakülte yapısı önerilmiştir.

Program parçaları ilk başta eşdeğer ele alınarak bir düzleme serilmiş, daha sonra da doğa farklılarına göre katlanmıştır. Her katlamanın oluşturduğu yeni yüzey ve katları oluşturan her mekanın birlikte yapıyı ve kampüsü üretmesi amaçlanmıştır.

01-4-1015x1024.jpg
bottom of page