top of page

Lüleburgaz Otobüs Terminali

 

KÜNYE

TİP: Ticari, Ulaşım, Kamusal

YER: Lüleburgaz 

Statü: İnşa Edildi

İşveren: Lüleburgaz Belediyesi

Yıl: 2014

Ekip:

Tuna Han Koç

Oya Eskin Güvendi

Sıddık Güvendi 

Barış Demir

Gülşah Örs Demir

İç Mekan Projesi: Dicle Hökenek

Aydınlatma Tasarımı: Studio Lighting Design

Statik Projesi: Tektaş Mühendislik

Mekanik Projesi: Arkon Mekanik

Elektrik Projesi: Adel Elektrik

Tesisat Projesi: Arkon Mühendislik

 

Ulaşım yapıları bulundukları kentle buluşma noktalarıdırlar. Bu nedenle, fonksiyonelliğin yanı sıra simgesel değer taşımalı, özgün ve akılda kalıcı olmalıdırlar. Amacımız Lüleburgaz kentine, imar planında işaret edilen yarışma arazisi üzerinde verileri iyi analiz ederek çağdaş mimari kriterleri ile örtüşen, işlevsel ve sosyal bir şehirlerarası terminal kompleksi kazandırmayı hedeflemektedir.
Yarışma alanı Edirne-İstanbul D100 karayolu üzerinde; Murathüdavendigar caddesi ve İstiklal caddeleri kesişiminde yer almaktadır. Eski terminalinde bulunduğu ve yetersiz kaldığı bu alanda giriş çıkışlar korunarak yeni bir yönelmeye gidilmiştir.

Önerimiz proje alanına doğu-batı aksında lineer şekilde konumlandırılmış ve terminal kompleksinden geriye kalan alanın da rekreasyon alanına dahil edilebilmesi amacıyla arazinin güney sınırına yaklaştırılmıştır. Bu yerleşim tasarımın çıkış noktası olan simgesel kabuğun, rekreasyon alanının önemli bir parçası olmasına ve yapının Edirne-İstanbul karayolu yönünden simgesel kabukla algılanmasına olanak vermektedir.

Yapının işleyiş planı güney yönü(ön yol) tarafında şehirler arası otobüs terminali yerleştirilirken ; kuzey yönünde kırsala hizmet eden peronlar konumlandırılmıştır.

Terminal içinde total bir alan elde etme çabası; iç mekan organizasyonunda etkin rol oynamıştır. Gelen giden yolcu orta alanda tasarlanan ticari alanlar ve bilet gişesi ile ayrılırken; yolcular için ferah bekleme ve sosyal alanlar kurgulanmıştır.

Terminalin batı ucunda; kentle buluştuğu noktada simgesel kabuk kırılarak etkinleştirilen bir kamusal ön alan tasarlanmış ve burası restoran, kafeterya ve ticari alanlarla desteklenerek sadece terminal kullanıcıları değil bölge halkının da vakit geçirebileceği bir alan elde edilmiştir.

Taşıyıcı sistem olarak çelik kolonlar ve üzerinde (I 133) lerden oluşan çelik bir örtü düşünülmüş.

Sonuç olarak; kentle bütünleşen ve halkın sosyal kullanımını ön planda tutan bir tasarım güdülerek; saydam bir yapı ve kent için simgesel değeri olacak bir örtü tasarlanmıştır. İşlevsel ve simgesel bir yapı olan şehirler arası otobüs terminali programını; bunların yanında bekleme sürelerinde, etkin vakit geçirecek olanakları da sunan sosyal bir yapı olması hedeflenmiştir.

bottom of page