top of page

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması

 

KÜNYE

TİP: Kültür Merkezi 

YER: Lüleburgaz  

Statü: Mansiyon

İşveren: Lüleburgaz Belediyesi

Yıl: 2015

Ekip:

Tuna Han Koç

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan 

Zeynep Canan Aksu 

 

Konum

Yarışma alanı, Trakya Bölgesi Edirne – İstanbul güzergahı üzerinde D-100 karayolu geçiş bölgesinde; Lüleburgaz yerel iç bağlantı yollarının kavşak noktasında yer almaktadır. Söz konusu alan, Lüleburgaz şehir merkezinin dışında fakat ilgili yerel idari birimin rekreasyon hattı olarak kurgulamak istediği; İstanbul geliş istikametinden giriş niteliği taşıyan özelliktedir. İlgili tasarım alanı, Lüleburgaz özelinde etkili sayılabilecek yeşil dokunun kendini açıkça gösterdiği; bununla birlikte eğimli arazi yapısıyla coğrafi çeşitliliğe ev sahipliği yapan bir vaziyettedir. Bu bölgeye konumlandırılacak herhangi bir yapı, gelecek imar planlamasında orta – yoğun konut dokusu içerisinde yer alacak olmasına karşın; yapı tipolojisinin gerektirdiği hacim ve eğimli araziye olası oturumu ile kent içerisinde birçok yerden gözlemlenebilen ve sembol yapı niteliğine kısa zamanda kavuşabilen yapıda olacaktır. Yarışma kapsamında aynı adada yer alan açık peyzaj alanları ve mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirlerinin türevi işlevleri farklı birimlerde kümeleyen kompleks yapı tasarımı; arazi ile bütünleşmeyi amaçlamakta; doğal yapı ile yapay yapının kesiştiği ara kesiti tariflemektedir. Birbirinin türevi olsa da bir takım işlev farklılıkları ve esnek kullanım ideali, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını da beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların bir arada olmasını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu, yapı adasını farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Mekansal Oluşum

Yapının işlevi gereği oluşabilecek insan ölçeğinden uzak büyüklüklerden kaçınmak amacı ile program bileşenleri parçalı şekilde kurgulanmıştır. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi için planlanan yapı sistematiği, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı işlevleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu işlev farklılıkları ve esnek kullanım, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların bir aradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu yapıyı farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Arazinin doğusunda yer alan Çamlık Alanı aynı zamanda yapının kurgusunu şekillendiren en önemli verilerden birisidir. Bir diğer önemli parametre ise arazinin kuzey güney eksenindeki eğimli yapısıdır. Parçalı yapı kurgusu bu iki parametre ışığında biçimlendirilmiştir. Buna göre arazi dört ana kota ayrılmış; 0,00 kotunda Akademi, Çok Amaçlı Salon ve Gösteri Salonları; +4,00 kotunda Küçük Salon ve bazı atölyeler; +8,00 kotunda ise Büyük Salon ana fuayesi; +12,00 kotunda sanatçı ve balkon fuaye girişi düzenlenmiştir. Birimler arasındaki seperasyon, akışkan fuaye düzeneği sayesinde gerektiğinde düşeyde ve yatayda entegre çalışabilmektedir. Ayrıca söz konusu akışkan fuaye düzeneği, yapının Çamlık Alan ile ilişkisini güçlendirmektedir. İnsan ölçeğine yakın tutulan yapı gabarisi, yeşil peyzaj öğeleri ile de yarışmadan dingin bir mimari dil oluşturmaktadır. Bu dingin dil performatif sanatların yanı sıra kullanıcısına Çamlık ile uyumlu bir sükunet de sağlamaktadır. Arazinin batısında yer alan ve tasarım alanına sınır oluşturan yol farklı kotlardan yapının servis almasını sağlamasının yanı sıra, farklı noktalarda çeperlerin geçirgenleştiği sokaklar vasıtası ile kentliyi çamlığa yönlendirmektedir. Çamlığın oluşturduğu doğal sınır yapının da plan ve kesit düzlemlerinde biçimlenişini şekillendirmektedir. İşlevin gerektirdiği büyük gabariler ve yüzeylerin getirdiği dezavantajlar parçalı yaklaşım eğilimi sayesinde minimize edilmiştir. Tasarım alanının doğusunda yer alan Çamlık alanı ağaç rölevesi ve yapı yaklaşma sınırı irdelenerek Akademi ve atölyeler alanın bu bölgesinde Çamlıkla bütünleşerek yapının söz konusu alanla ilişkisi güçlendirilmiştir.

bottom of page