top of page

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması 

 

KÜNYE

Tip: Ofis, Ticari

Yer: Amasya 

Statü: 2. ÖDÜL

İşveren: Merzifon Belediyesi 

Yıl: 2017

EKİP:

Tuna Han Koç

Zeynep Altınbaşlı 

Yardımcılar:

Hüseyin Polat

 

Konu

Yarışma arazisi Karadeniz bölgesinde, Amasya iline bağlı Merzifon ilçesinde bulunmaktadır. Mevcutta yarışma alanında bulunan hal binasının işlevini gerçekleştirmediği gerekçesiyle, yıkılıp bugünün koşullarına göre iş ve yaşam merkezi olarak yeniden programlanmasına karar verilmiştir.
Problem

  1. Yeni yapı, mevcut hal binasının yapı kullanım alışkanlıklarını ortadan kaldırarak kullanıcı için bir yabancı olma potansiyeli taşımaktadır.

  2. Yeni yapı, dört tarafındaki dar sokak ve yoğun yapı stoğu arasında, yıkılacak olan yapıya göre çok yoğun bir programa sahip olduğu için alana yük getirecektir.

Tasarım Kararı

Tasarım kararları; tespit edilmiş bu problemler doğrultusunda, yapının getireceği yoğunluğun negatif etkileri göz önünde bulundurularak, bu kentsel endişeye çözüm bulma üzerinden alınmıştır

1.Diyalog Mekan

Yapının kente çok yönlü katılması ve yeni bir yaşantı başlatma potansiyellerinin kurgulanmasıyla, çevresindeki yaşantı rutiniyle sürekli bir diyalog halinde olması böylece kentin bir parçası haline gelmesi.

2. Boşluğun Hareketi

Sokak kotunda yaratılan boşlukların tüm katlar boyunca gezerek farklı programları bir araya getirmesi

3. Program İçi İletişim ve Katmanlı Kamusal Mekan

Boşluklarla kente katılma kararının, yapı kesiti yorumunda da devamlılığı. Programın Ofis, ticaret, sanat atölyeleri, çok amaçlı salon gibi farklı kullanımların da birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve her programın bir sonraki için bağlaç görevi görmesi.

bottom of page