top of page

Salacak Kentsel Tasarım Yarışması

 

KÜNYE

TİP: Kentsel Tasarım

YER: İstanbul

Statü: Eşdeğer 1.Ödül

İşveren: İBB

Yıl: 2020

Ekip::

Tuna Han Koç

Zeynep Altınbaşlı  

Barış Ekmekçi (Peyzaj Mimarı)

Ayşe Yıkıcı (Şehir ve Bölge Planlamacı)

Yardımcılar:

Ayşe Feyza Karakoç (mimar)

Özge Taşpınar (mimar)

 

Alan üzerine yürütülen kentsel-tarihsel okumalarda, Selimiye kışlasından başlayarak Şemsipaşa meydanına kadar uzanan falez tipolojisindeki karakteristik topografyanın izin verdiği noktalarda; kıyıdaki yaşantı nüvelerinin birer çeşme meydanıyla başlayarak denize doğru artiküle olduğu görülmüştür. Bununla birlikte çeşmeli meydan ile kıyıya açılan hareketin suyla arasında bir eylem yüzeyi üreterek (iskele, plaj, mendirek gibi) yaşantıyı çoğalttığı ve kentsel-kırsal majör-m inör odakları ürettiği tespit edilmiştir.

Öte yandan kentin metropolleşme sürecinde, Salacak kent-kıyı-su arakesitindeki ilişkinin kıyı dolgusu ve sonrasında araç yoluyla kesintiye uğratıldığı; ve bu durumun majör-minör odakları parçaladığı; böylece kıyının bir transfer yüzeyine ve salt turistik panoramik bakı aksına dönüştüğü gözlemlenmiştir. Alana yaklaşımda, yaşantı üreten artikülasyonun kıyıyla buluşarak ürettiği odakları (harem, falez setüstünden kıyaya inen merdiven patikalar, salacak iskelesi ve şemsipaşa meydanı) tekrar aktive etmek bir tasarım problemi olarak ele alınmıştır. Böylece dolgu yüzeyinin ürettiği; kıyaya paralel aksın dikey artülasyon kurgularıyla birleşerek üretebileceği kıyı-kent yaşantısının potansiyelleri araştırılmış ve öneri bu prensip bağlamında geliştirilmiştir.

bottom of page